Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Formularz zgłoszeniowy

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W RAMACH PROJEKTU „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12.

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
Dane uczestnika
:

:

Płeć::

Wykształcenie:

Dane kontaktowe
:

:

:

:

:

:

:

Dane dodatkowe
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

W ostatnich dwóch latach uczestniczyłem/-am w szkoleniach podnoszących kwalifikacje:

W ostatnich dwóch latach odbywałem/-am staż:

Dane dot. niepełnosprawności
Jestem osobą niepełnosprawną:

Stopień niepełnosprawności:

Rodzaj niepełnosprawności:

OŚWIADCZENIE:

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 daje 5.

5 + 1 daje

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl