Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Administrowanie siecią i serwerem

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy w zakresie technik instalacji i konfiguracji sprzętu sieciowego oraz zarządzania siecią przy użyciu sieciowych systemów operacyjnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności pracy w obszarze sieciowego systemu operacyjnego w zakresie zarządzania użytkownikami sieci, tworzenia kont użytkowników i grup nadając uprawnienia do zasobów sieciowych

Program szkolenia (od podstaw):

 1. Podstawowe zagadnienia

  1.1 Urządzenia sieciowe

  Routery
  Media
  Switche
  Serwery w sieci
  Modemy i połączenia sieciowe

  1.2 Środowisko sieciowe
  Udostępnianie informacji
  Organizacja informacji
  Co można a czego nie można

  1.3 Schematy i funkcjonalności sieci komputerowej
  Pojęcie topologii sieci
  Topologia gwiazdy
  Topologia magistrali

  1.4 Przykłady zastosowania sieci komputerowej w firmie/ organizacji
  Rozmieszczenie i priorytety komputerów
  Schematy wdrożeń
  Urządzenia peryferyjne

  1.5 Systemy operacyjne w komputerach a ich funkcjonowanie w sieci
  Widok komputera w sieci
  Pojęcie portu i gniazda
  Porty używane do komunikacji
  Informacje o portach
  Zasady działania firewall
  Zagrożenia

  1.6 Oglądanie urządzeń i poznanie ich działania.

 2. Funkcjonowanie sieci komputerowej

  2.1 Protokoły komunikacyjne TCP/IP
  Pojęcie warstw modelu logicznego ISO-OSI
  TCP
  IP
  UDP
  Telefonia VoIP

  2.2 Adresacja
  Sposoby adresacji
  IP v.4
  IP v.6
  Klasy adresów
  Maski
  Kalkulator adresów (labolatorium)

  2.3 Ramka- budowa i znaczenie
  Schemat ramki
  Ile danych można wepchnąć do ramki?
  Ćwiczenia z zaawansowanymi opcjami PING (labolatorium)
  Ograniczenia ramek

 3. Rozwiazywanie problemów

  3.1 Problemy przesyłu danych
  Wąskie gardła
  Redundancja sieci
  Przykłady badania problemów (laboratorium)

  3.2 Problemy zabezpieczeń
  Co robi firewall
  Ataki na sieć- sabotaż
  Ataki DoS/DDoS
  Ataki siłowe
  inne

  3.3 Problemy software
  Gubienie połączeń
  Jak znajdować komputery w sieci
  Metody rozwiązywania problemów i połączenia ad hoc

  3.4 Problemy związane z urządzeniami sieciowymi
  Diagnoza i wykrywanie problemów
  Rozwiązania tymczasowe
  Dobór urządzeń do obciążenia
  Redundancja urządzeń
  Load balancing – co to jest?
  Problemy rozbudowy sieci komputerowej

 4. Laboratoria

  4.1 Projekt sieci komputerowej
  4.2 Sniffing i programy do szukania „dziur”

 5. Routery i sieci rozległe WAN

  5.1 Ważne terminy
  5.2 Wprowadzenie routingu w sieciach WAN
  5.3 Podłączanie routerów do łączy WAN
  5.4 Standardy sieci WAN
  5.5 Komponenty sprzętowe i programowanie routerów
  5.6 Zadania praktyczne

 6. Zbieranie informacji o innych urządzeniach w sieci

  6.1 Ważne terminy
  6.2 Podstawy telnetu
  6.3 Polecenia ping i traceroute

 7. Routing i protokoły routingu

  7.1 Ważne terminy
  7.2 Wprowadzenie do tras statycznych i połączonych
  7.3 Poznawanie tras połączonych
  7.4 Trasy statyczne

 8. Błędy TCP/IP i komunikaty kontrolne
  Informacje dodatkowe

 9. Podstawy rozwiązywania problemów z routerami
 10. Windows Server 2008 – Administracja

  10.1 Ogólne informacje
  Wymagania sprzętowe Windows 2008 Server
  Wersje Windows 2008 Server
  Omówienie podstawowych zadań administracyjnych
  10.2 Użytkownicy i grupy
  Zakładanie i zarządzanie
  10.3 Zarządzanie dyskami, plikami katalogami
  10.4 Monitorowanie pracy serwera
  10.5 Kopia bezpieczeństwa
  10.6 Wprowadzenie do Active Directory

 11. Unix Informacje ogólne

Ilość godzin szkolenia: 96

Dodatkowo umiejętności i poznaną wiedzę uczestnicy mają możliwość rozwijać podczas indywidualnych spotkań z prowadzącym (specjalista i praktyk w tej dziedzinie): 24 dodatkowych godzin na uczestnika.


Powrót do: Szkolenia

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl