Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Inne formy wsparcia

Inne formy wsparcia

Artykuły

Wsparcie psychologa i coacha

Indywidualnym wsparciem psychologa objęci będą wszyscy uczestnicy projektu w wymiarze 6 godzin na osobę. Ma na celu wzmocnienie motywacji uczestników do zmiany swojej sytuacji zawodowej i społecznej.

Dodatkowo osoby uczestniczące w Projekcie wezmą udział w coachingu grupowym (30 godzin), w celu wzmocnienia wdrożonej zmiany oraz osiągnięcie wyznaczonych celów indywidualnych.


Wsparcie uczestników przez asystenta osobistego (AOON)

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON) pełniąc swoje obowiązki umożliwi osobie niepełnosprawnej aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym, poprzez udzielenie pomocy w wykonywaniu tych czynności, które osoba niepełnosprawne wykonywałaby samodzielnie będąc osobą sprawną - zastępując mu jej dysfunkcje.

O korzystanie z tej formy wsparcia będą mogły ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.WSPARCIE INDYWIDUALNE Mobilnych Asystentów Edukacyjnych

Zadaniem Asystentów Edukacyjnych jest budowanie klimatu sprzyjającego organizacji pracy poprzez planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu uczenia się. Asystenci będą udzielać pomocy w obszarach problemowych, wskazanych przez uczestnika kursu, poprzez rozpoznanie trudności, przekazanie dodatkowych informacji i wiedzy, rozwijanie umiejętności podejmowania działań innowacyjnych w procesie uczenia się i posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w codziennej praktyce.


Wsparcie TRENERA PRACY

O korzystanie z tej formy wsparcia będą mogły ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Trener pracy posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl