Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wsparcie uczestników przez asystenta osobistego (AOON)

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON) pełniąc swoje obowiązki umożliwi osobie niepełnosprawnej aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym, poprzez udzielenie pomocy w wykonywaniu tych czynności, które osoba niepełnosprawne wykonywałaby samodzielnie będąc osobą sprawną - zastępując mu jej dysfunkcje.

O korzystanie z tej formy wsparcia będą mogły ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc AOON obejmuje m.in.:

  • w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
  • w  transporcie środkami komunikacji;
  • podczas spaceru, w wyjściu do sklepu, banku, urzędu;
  • w utrzymaniu kontaktów społecznych oraz komunikowaniu się z otoczeniem;
  • innych potrzebach, które zgłosi osoba niepełnosprawna.

Zakres usług oraz wymiar czasu uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności osoby oraz rodzaju jej aktywności. Pomoc taka w pierwszej kolejności świadczona jest osobą zamieszkującym samotnie, nie mającym opiekunów.


Powrót do: Inne formy wsparcia

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl