Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Praca

Praca

Wszystkie działania w Projekcie mają na celu zaktywizowanie Uczestników w życiu osobistym i podjęcie przez nich zatrudnienia. PRACA jest tym, do czego dążymy, wykorzystując jednocześnie kilka form wsparcia - jednym słowem: kompleksowo!

Jesteśmy DOSTĘPNI DLA CIEBIE!

  • Po ukończeniu stażu Uczestnicy mają możliwość zatrudnienia u pracodawcy, u którego stażowali.
  • Otrzymają pomoc w zatrudnieniu bądź znalezieniu nowej pracy.
  • Po podjęciu pracy jeszcze przez 3 miesiące Uczestnicy będą objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).

Artykuły

Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Przydatne informacje w skondensowanej formie dla pracodawców, którzy zamierzają zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługujące ulgi i zwroty kosztów z podziałem na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe i Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.


Formy dofinansowania działalności gospordarczej osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne planujące założenie bądź już prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jest możliwość skorzystania z trzech jego form . Po pierwsze, można otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej. Po drugie, uzyskać dofinansowanie kredytu na już prowadzoną działalność. Po trzecie, uzyskać refundację składek emerytalnych i rentowych.Zakładanie firmy przez osobę niepełnosprawną krok po kroku

Zakładanie własnej firmy to nietrudny proces, składający się jedynie z kilku kroków. Dodatkową zachętą dla osób niepełnosprawnych planujących bądź już prowadzących swój biznes jest możliwość skorzystania z preferencyjnych dofinansowań.
Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl