Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Zakładanie firmy przez osobę niepełnosprawną krok po kroku

Zakładanie własnej firmy to nietrudny proces, składający się jedynie z kilku kroków. Dodatkową zachętą dla osób niepełnosprawnych planujących bądź już prowadzących swój biznes jest możliwość skorzystania z preferencyjnych dofinansowań.

Krok I: Dokonanie wpisu do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Najważniejszym etapem zakładania własnej działalności gospodarczej jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. By to zrobić musimy wypełnić i złożyć druk CEIDG-1.

Druk CEIDG-1 zawiera przede wszystkim:

 • dane osobowe osoby zakładającej firmę,
 • nazwę firmy,
 • przyporządkowanie do PKD 2007 (polska klasyfikacja działalności, jest to cyfrowy kod opisujący dla celów statystycznych rodzaj działalności gospodarczej; listę kodów PKD wraz z opisem znajdziemy na stronie internetowej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256)
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • adres wykonywanej działalności,
 • wybór formy opodatkowania (zasady ogólne według skali podatkowej, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy, karta podatkowa) oraz formy wpłaty zaliczki (miesięczna, kwartalna, uproszczona),
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości oraz miejsca składowania dokumentacji,
 • informację, czy osoba samodzielnie będzie prowadziła księgowość, czy też korzystała z usług księgowości zewnętrznej,
 • zaznaczenie, czy w ramach działalności prowadzony będzie zakład pracy chronionej, zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości czy też działalność przybierze formę spółki cywilnej,
 • informacje dotyczące wspólnoty majątkowej z małżonkiem,
 • numer konta bankowego.

Zdobyć i wypełnić druk CEIDG-1 możemy na cztery sposoby:

 1. Wybieramy się do urzędu gminy, gdzie pobieramy wniosek, wypełniamy i tam składamy.
 2. Wchodzimy na stronę: http://prod.ceidg.gov.pl/ lub www.firma.gov.pl/. Przygotowujemy wniosek na stronie (tzw. wniosek "bez logowania"). Później udajemy się do urzędu gminy (w przeciągu siedmiu dni) w celu podpisania zgłoszenia. Trzeba pamiętać i podać jedynie numer wniosku - nie musimy go drukować.
 3. Można również wypełnić wniosek i przesłać listem poleconym do urzędu gminy. Jednakże podpis nasz musi zostać potwierdzony notarialnie.
 4. Jeżeli nie chcemy wybrać się w ogóle do urzędu gminy, to należy zalogować się do systemu CEIDG wypełnić wniosek i złożyć go (podpisać) elektronicznie, jednakże do tego potrzebujemy posiadać tzw. podpis elektroniczny , którego uzyskanie jest płatne.

Moment podpisania zgłoszenia jest momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Krok II: ZUS

W terminie 7 dni od podpisania zgłoszenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, musimy udać się do ZUS w celu wypełnienia jednego z dwóch formularzy:

 • ZUS ZUA – jeżeli działalność gospodarcza jest jedynym źródłem utrzymania – jest to zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego i chorobowego,
 • ZUS ZZA – jeżeli osoba zakładająca działalność jest zatrudniona na umowę o pracę i ma opłacane odpowiednie składki przez pracodawcę – w ramach działalności odprowadza się jedynie składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Krok III (OPCJONALNY): Urząd Skarbowy

Jeżeli chcemy zarejestrować się jako płatnik VAT, musimy  złożyć formularz VAT-R do urzędu skarbowego (właściwego do naszego adresu zamieszkania) oraz uiścić opłatę wynoszącą 170 zł. Warto to zrobić, jeśli planujemy współpracować z innymi płatnikami VAT. Daje nam to możliwość wystawiana faktur VAT. Kontrahent ma możliwość wtedy odliczania sobie tego podatku. Co to znaczy? Każdy biznesmen, który jest płatnikiem VAT, podatek ten musi regularnie odprowadzać do urzędu skarbowego (można wybrać czy chce się to robić raz w miesiącu, czy raz na kwartał). Kwotę jaką musi oddać oblicza się odejmując od VAT-u należnego (naliczany z produktów lub usług sprzedanych przez przedsiębiorcę) podatek VAT naliczony (który zapłacił płacąc za produkty lub usługi zakupione u innego przedsiębiorcy).

Jeśli nie chcemy zostać płatnikami VAT, bo planujemy prowadzić działalność skierowaną głównie do zwykłych osób (a nie do firm), to nie musimy tego robić i nie musimy odwiedzać urzędu skarbowego.

Jeśli nie odwiedzimy jednak urzędu  skarbowego do dnia uzyskania pierwszego przychodu, oznacza to iż automatycznie wybieramy ogólne zasady opodatkowania. Polega to na tym, że będziemy płacić podatek od dochodów naliczony według stawiki opodatkowania (18% i 32%, zależnej od wysokości naszego dochodu, jeśli przekracza rocznie 86 tys. to nalicza się tę drugą stawkę).

Można wybrać również inne formy opodatkowania: podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową.  Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku rozliczenia podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową należy poinformować o tym organ skarbowy najpóźniej do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek liniowy przypomina ogólne zasady opodatkowania, z tym że w tym wypadku skala podatku jest stała i wynosi 19%. Wybór podatku liniowego korzystny jest dla osób, których dochód przekroczy rocznie 86 tys. zł.
W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego występuje pięć różnych stawek podatkowy, od 3% do 20%, w zależności od charakteru działalności gospodarczej. Z ryczałtu można skorzystać jeśli zarabia się poniżej 150 tys. euro. Zaletą ryczałtu są niskie stawki podatkowe. Wadą brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu, rozliczania się z małżonkiem czy korzystania z ulg na dzieci.

Jeśli wybierzemy kartę podatkową, miesięcznie będziemy musieli wpłacać pewną sumę pieniędzy do urzędu skarbowego, niezależnie od naszego przychodu. Wysokość wpłat uzależniona będzie od charakteru działalności gospodarczej czy wielkość miejscowości w jakiej mieszkamy. Wybierając tę formę opodatkowania, będziemy mieć mniej biurokratycznych obowiązków, m.in. nie trzeba będzie prowadzić księgowości, wadą jest np. brak możliwości zatrudniania osób inaczej niż na umowę o pracę.

Co to "podpis elektroniczny" i gdzie można go zakupić dowiemy się m.in. ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

Krok IV: o którym często nie myślimy jako o elemencie zakładania działalności gospodarczej, to założenia konta bankowego

Krok V: zgłoszenie do PFRON w celu otrzymania refundacji

Jak widzimy zakładanie i prowadzenie własnej firmy nie jest takie trudne jakby się mogło wydawać. Coraz więcej spraw możemy załatwiać przez Internet. Nie zapominajmy, że w kontaktach z administracją publiczną zawsze mamy prawo liczyć na wsparcie urzędników, a osoby uprawnione mogą domagać się pomocy tłumaczy bądź korzystać z asysty psa przewodnika.

Źródła:
http://www.pfron.org.pl/ebi
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/


Powrót do: Praca

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl