Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wsparcie TRENERA PRACY

O korzystanie z tej formy wsparcia będą mogły ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Trener pracy posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osoby niepełnosprawne w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wymiar i rodzaj wsparcia Trenera Pracy jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami uczestnika, wcześniej określonymi w ramach Indywidualnego Planu Działań (IPD). Stąd też zaangażowanie w pomoc uczestnikowi projektu może nastąpić na różnych etapach wsparcia realizowanego w ramach projektu.

Także poszukiwanie pracy odbywać się będzie przy udziale Trenera Pracy. Po znalezieniu pracodawcy Trener pomoże osobie niepelnosprawnej w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej, wypełnieniu formalności. W razie potrzeby przeszkoli środowisko pracy w zakresie komunikacji, adaptacji miejsca pracy. Następny etap to wspólne wykonywanie obowiązków przez osobę niepełnosprawnę  i Trenera ze stopniowym wycofywaniem się Trenera. Monitoring przez cały okres zatrudnienia ułatwi utrzymanie pracy (rozwiązywanie konfliktów, bieżących problemów, zapewni poczucie bezpieczeństwa osobie niepełnosprawnej).


Powrót do: Inne formy wsparcia

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl