Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wsparcie psychologa i coacha

Indywidualnym wsparciem psychologa objęci będą wszyscy uczestnicy projektu w wymiarze 6 godzin na osobę. Ma na celu wzmocnienie motywacji uczestników do zmiany swojej sytuacji zawodowej i społecznej.

Dodatkowo osoby uczestniczące w Projekcie wezmą udział w coachingu grupowym (30 godzin), w celu wzmocnienia wdrożonej zmiany oraz osiągnięcie wyznaczonych celów indywidualnych.

Spotkania ukierunkowane będą na:

  • motywowanie
  • dyskusje, szukanie rozwiązań sytuacji problemowych
  • pomoc w samodzielnym podejmowaniu decyzji

Powrót do: Inne formy wsparcia

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl