Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

WSPARCIE INDYWIDUALNE Mobilnych Asystentów Edukacyjnych

Zadaniem Asystentów Edukacyjnych jest budowanie klimatu sprzyjającego organizacji pracy poprzez planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu uczenia się. Asystenci będą udzielać pomocy w obszarach problemowych, wskazanych przez uczestnika kursu, poprzez rozpoznanie trudności, przekazanie dodatkowych informacji i wiedzy, rozwijanie umiejętności podejmowania działań innowacyjnych w procesie uczenia się i posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w codziennej praktyce.

Rolą Asystentów jest pokazanie uczestnikom, że uczą się w perspektywie pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych.

WSPARCIE INDYWIDUALNE Mobilnych Asystentów Edukacyjnych będzie realizowane w domach uczestników, w wymiarze 24 h/os. w okresie 3 m-cy, równolegle do okresu uczestniczenia w szkoleniach - średnio 4 spotkania 2-godzinne w miesiącu.


Powrót do: Inne formy wsparcia

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl