Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Grafika komputerowa

Cel i program szkolenia

 Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu przygotowywania projektów graficznych
 • zdobycie praktycznej umiejętności wykonywania animacji tekstu i obrazu oraz projektów
 • zdobycie wiedzy na temat cyfrowej obróbki obrazu

Ramowy program szkoleń (od podstaw):

Budowa interfejsu programu Adobe Photoshop:

 • opis interfejsu programu
 • opis przestrzeni roboczej i narzędzi
 • skróty klawiaturowe
 • grafika rastrowa, a wektorowa
 • proporcje pikseli
 • praca na warstwach (tworzenie, blokowanie, grupowanie, łączenie i spłaszczanie warstw)

Położenie elementów w projekcie:

 • wyświetlanie i ukrywanie miarek, siatki i linii pomocniczych
 • paleta nawigator
 • narzędzie miarka
 • paleta info
 • zoom
 • narzędzie move
 • Kolor w Adobe Photoshop: RGB, CMYK, HEXa; próby koloru; zarządzanie kolorem; narzędzie kroplomierz;kolory narzędzi i tła

Zaznaczanie:

 • tworzenie zaznaczeń prostokątnych i owalnych
 • narzędzie lasso
 • narzędzie różdżka, szybkie zaznaczanie
 • funkcje menu / zaznaczenie
 • poprawianie selekcji
 • tryb szybkiej maski
 • Tekst: podstawy typografii; tworzenie warstwy tekstowej; zniekształcanie tekstu; rasteryzacja tekstu

Pędzle i wzorki:

 • narzędzie pędzel i ołówek
 • narzędzie gumki
 • narzędzie pędzla historii
 • narzędzie stempel
 • narzędzie gradient
 • narzędzia wektorowe w Adobe Photoshop

Kadrowanie:

 • pomniejszanie i powiększanie obszaru roboczego
 • prostowanie kadru
 • kadrowanie do wymiaru
 • Narzędzia do przekształceń: menu / przekształć; filtr wypaczania

Filtry:

 • galeria filtrów
 • rozmywanie i wyostrzanie zdjęć

Fotografia w projektowaniu graficznym

 • tworzenie fotografii do celów graficznych
 • wywoływanie plików RAW
 • korekcja kolorystyki zdjęć
 • retusz zdjęć
 • podstawy fotomontażu

Korekcja tonalna:

 • podstawowe polecenia korekcyjne
 • narzędzia rozjaśniania i przyciemniania
 • narzędzia wyostrzania i rozmywania
 • korekcja przy wykorzystaniu filtrów

Retusz:

 • pędzle korekcyjne
 • narzędzie łatka
 • pojęcie faktury
 • retusz perspektywiczny

Zapoznanie z interfejsem programu Adobe Illustrator:

 • opis interfejsu programu
 • skróty klawiaturowe
 • posługiwanie się narzędziami i paletami

Kolor w Adobe Illustrator:

 • kolory dodatkowe
 • kolor obrysu i wypełnienia
 • narzędzie kroplomierz
 • paleta próbki

Rysowanie ścieżek i kształtów:

 • narzędzia do tworzenia kształtów symetrycznych
 • narzędzie piórko
 • opis narzędzi do edycji ścieżek
 • tworzenie obiektów za pomocą danych numerycznych

Transformacje i odkształcanie obiektów:

 • modyfikacja kształtów za pomocą filtrów i efektów
 • opis narzędzi do transformacji

Korzystanie z warstw:

 • paleta warstw
 • wyświetlanie warstw i grup obiektów

Pędzle i wzorki

Gradienty i przezroczystości:

 • narzędzie gradientu
 • nakładanie gradientu
 • wyrównywanie gradientu
 • paleta przezroczystościefekty

Praca z obrazkami bitmapowymi:

 • korzystanie z obrazków bitmapowych
 • stosowanie filtrów do obrazków bitmapowych

Typografia:

 • atrybuty tekstu (palety typografia i akapit)
 • transformacja tekstu
 • pisanie po ścieżce i w obiekcie
 • zamiana tekstu na krzywe
 • glify

Zapisywanie i eksportowanie plików:

 • przygotowanie projektu do druku
 • przygotowanie projektu do internetu

Czym jest identyfikacja wizualna?

 • komunikat wizualny
 • księga znaku
 • warianty kolorystyczne
 • odmiany dla różnego tła
 • pole ochronne
 • teoria kolorów
 • opracowanie kolorów firmowych

Konteksty odbioru logotypu i innych elementów identyfikacji

 • kontekst kulturowy
 • kontekst czasowy
 • kontekst miejsca

Percepcja identyfikacji

 • symbolika i jej znaczenie w identyfikacji
 • kolor i jego znaczenie w identyfikacji
 • percepcja kolorów

Projektowanie księgi identyfikacji

 • wizytówki
 • papier listowy
 • inne druki akcydensowe

Nośniki reklamowe

 • oznaczenia budynków i pojazdów
 • billboardy i inne nośniki reklamowe

Zajęcia przewidują obróbkę własnoręcznie wykonanych zdjęć z wykorzystaniem wyposażenia profesjonalnego studia fotograficznego.


Powrót do: Szkolenia

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl