Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Ramowy program szkoleń

Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ

DOSTĘPNOŚĆ STRON WWW

Dostępność (Accessibility) stron internetowych. Omówienie czterech głównych działów WCAG 2.0

  • Percepcja
  • Funkcjonalność
  • Zrozumiałość
  • Rzetelność

WCAG 2.0. Poziomy A, AA, AAA
Dobre praktyki w tworzeniu stron www dostępnych dla ON
Grzechy główne w programowaniu
Zarządzanie serwisem www

ADMINISTROWANIE SIECIĄ I SERWEREM

Instalacja sprzętu sieciowego i diagnostyka sieci komputerowej
Administrowanie systemem Windows
Administrowanie systemem UNIX

PODSTAWY TWORZENIA I ADMINISTROWANIA STRONAMI WWW

Publikowanie stron na dostępnych serwerach w Internecie
Podstawy działania systemów serwerowych
Zaawansowane wykorzystanie HTML i arkuszy styli
Grafika na stronach www
Sterowanie zawartością strony
Obsługa formularzy za pomocą języków skryptowych
Podstawy języka SQL
Tworzenie systemów zarządzania treścią CMS

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Photoshop
Illustrator
Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej

SKLEP ON-LINE, TWORZENIE APLIKACJI SPRZEDAŻOWYCH I E-MARKETING

Instalacja sklepu
Uzupełnienie oferty
Promocje
Obsługa zamówienia
Recenzje produktów
Newsletter
Identyfikacja wizualna. Własne logo
Marketing perswazyjny w e-marketingu
PR w Internecie
Marketing z wykorzystaniem mediów społecznościowych

TELEMARKETING

Szkolenie z zakresu specjalistycznych aplikacji używanych w telemarketingu
Psychologiczne podstawy telemarketingu
Techniki sprzedaży
Skuteczne negocjacje handlowe
Warsztaty z dykcji i emisji głosu
Warsztaty radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Podstawy prawne z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony praw konsumenta

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl