Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

PROFIL ABSOLWENTA kursu Administrowanie siecią i serwerem

Absolwenci w toku nauczania nabyli szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad działania sieci komputerowych, ich budowy, a także konfiguracji podstawowych urządzeń sieciowych.  Kursanci zdobyli również umiejętności z zakresu bezpieczeństwa adresacji, a także produktów Microsoft. Znaczna cześć zajęć poświęcona była na MS Windows Serwer 2008, co powaliło uczestnikom na administrowanie serwerem, a to z kolei (w połączeniu z wiedzą o budowie sieci) daje silne podstawy do pracy na stanowisku administratora sieci.

Wiek: 15-27 lat

Po ukończeniu kursu, kandydat posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Urządzeń sieciowych (routery, media, switche, serwery w sieci, modemy i połączenia sieciowe)
 • Środowisk sieciowych (udostępnianie informacji, organizacja informacji, itp.)
 • Schematów i funkcjonalności sieci komputerowej (pojęcie topologii sieci, topologia gwiazdy, topologia magistrali) oraz zastosowania sieci komputerowej w firmie/ organizacji (rozmieszczenie i priorytety komputerów, schematy wdrożeń, urządzenia peryferyjne)
 • Systemów operacyjnych na komputerach a ich funkcjonowania w sieci; funkcjonowania sieci komputerowej
 • Protokołów komunikacyjnych TCP/IP (pojęcie warstw modelu logicznego ISO-OSI, TCP, IP, UDP, Telefonia VoIP)
 • Adresacji (sposoby adresacji, IP v.4, IP v.6, klasy adresów, maski, kalkulator adresów)
 • Ramki- budowa i znaczenie (schemat ramki, ćwiczenia z zaawansowanymi opcjami PING, ograniczenia ramek)
 • Problemów przesyłu danych (wąskie gardła, redundancja sieci), problemów zabezpieczeń (firewall, ataki na sieć- sabotaż, ataki DoS/DDoS, ataki siłowe, i inne); problemów software (gubienie połączeń, znajdowanie komputerów w sieci, metody rozwiązywania problemów i połączenia ad hoc); problemów związanych z urządzeniami sieciowymi (diagnoza i wykrywanie problemów, rozwiązania tymczasowe, dobór urządzeń do obciążenia, redundancja urządzeń, load balancing, problemy rozbudowy sieci komputerowej)
 • Projektów sieci komputerowych
 • Sniffingu i programów do szukania „dziur”
 • Routerów i sieci rozległych WAN, routingu w sieciach WAN; podłączania routerów do łączy WAN; standardów sieci WAN
 • Komponentów sprzętowych i programowania routerów
 • Zbierania informacji o innych urządzeniach w sieci
 • Podstaw telnetu
 • Polecenia ping i traceroute
 • Routingu i protokołów routingu
 • Tras statycznych i połączonych
 • Błędów TCP/IP i komunikatów kontrolnych
 • Windows Server 2008 – Administracji (użytkownicy i grupy, zakładanie i zarządzanie, zarządzanie dyskami, plikami katalogami, monitorowanie pracy serwera, kopia bezpieczeństwa, Active Directory)
 • Unix - informacje ogólne

 Szczegółowych informacji o kandydacie oraz CV przedstawiamy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Powrót do: Staże

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl