Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Program stażu

Program stażu

 

Załącznik Nr 1 do Umowy Stażu Nr ………./2014                     

PROGRAM STAŻU

 1.Nazwa zawodu lub specjalności (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności) ………………………………………………………………………………………………….. 2.Liczba miejsc stażu na danym stanowisku: ………………..       

3.Miejsce odbywania stażu: ul…………………….., Częstochowa                       

4.Stażysta wykonywać będzie czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy tj. ….. godzin dziennie, w godzinach od …………do ………….. (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek).              

 5.Zakres zadań: 

Zakres wykonywanych zadań

Okres stażu (miesiące, etapy realizacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do pozyskania w procesie stażu:    

………………………………………………………………………………………          

 

7.Sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:                

- OPINIA PRACODAWCY zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę                       

- SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU.                

 8.Opiekun Stażysty:             

- imię i nazwisko: …………..           

- wykształcenie: ……………..         

- zajmowane w zakładzie pracy stanowisko: …………………….             

 

 

                       

 

   ...................................................             ...................................................                      

        podpis i pieczęć                                                      podpis i pieczęć                           

        PRACODAWCY                                                   BENEFICJENTA                      

 

Program stażu DO POBRANIA znajduje się w zakładce  Staże/ Regulamin organizacji stażu/ Pliki do pobrania

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl