Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wyjazd studyjny

Uczestnicy Projektu Dostępni dla Ciebie! wzięli udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym w Warszawie. Mieli przyjemność gościć na specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Microsoft oraz Orange Polska. Mimo napiętego harmonogramu udało się również znaleźć czas na wizytę w Centrum Nauki Kopernik.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pierwszym celem wyjazdu było spotkanie z pracownikami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warsztaty zostały przygotowane we współpracy z Panią Anną Chomętowską-Kontkiewicz. Tematem warsztatów była „Rola Pełnomocnika w tworzeniu prawa sprzyjającego Osobom z Niepełnosprawnością”.

Uczestnicy wizyty przed Centrum Partnerstwa Społecznego

Warsztaty rozpoczęły się od nakreślenia uczestnikom działań instytucji Pełnomocnika oraz prac Biura. W drugiej części spotkania prowadzące - Wiesława Kowalska, naczelnik Wydziału do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej oraz Magdalena Szymańska, naczelnik Wydziału do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami - przybliżyły szczegółowo prawo sprzyjające aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy warsztatów uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, począwszy od możliwości dofinansowania utworzenia stanowiska pracy, przystosowania stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego - na wszystkich formach pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez Osoby z niepełnosprawnością kończąc. Poruszona została również kwestia uprawnień pracowników niepełnosprawnych, m.in. prawo do dodatkowego urlopu czy przerw w pracy.

Dzięki warsztatom Uczestnicy projektu dowiedzieli się jakimi możliwościami prawnymi dysponują i wiedzą już gdzie mogą się zgłosić, by uzyskać ewentualną pomoc.

Microsoft

Drugi dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w siedzibie Microsoft. Na początku goście mieli możliwość zwiedzania budynku oraz wypicia porannej kawy, przygotowanej przez Panią Iwonkę. W tej przemiłej i nieoficjalnej atmosferze goszcząca nas Koordynatorka projektów społecznego zaangażowania Barbara Dyluś wraz z Dyrektorem ds. odpowiedzialności społecznej polskiego oddzaiłu Microsoft, Markiem Kosycarzem zademonstrowali uczestnikom przestrzenie kreatywne, w których pracownicy mogą spotkać się z gośćmi oraz partnerami oraz podczas przerw (i nie tylko) odprężyć się przy filiżance dobrej kawy.

Zdjęcie grupowe uczestników warsztatów wraz z organizatorami wizyty w Microsoft

Następnie uczestnicy udali się do sali konferencyjnej, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty - „Umiejętności cyfrowe przepustką do pozyskania dobrej pracy”.

Uczestnicy warsztatów pozują do zdjęcia na schodach w budynku Microsoftu

Słowem wstępu Dyrektor Marek Kosycarz przybliżył pokrótce czterdziestoletnią historię Microsoftu. Opowiedział również o światowej strukturze firmy oraz o działalności Microsoft w Polsce.
Goście mogli również dowiedzieć się o roli misji w działalności przedsiębiorstwa. Misją firmy Microsoft jest pomaganie ludziom i firmom na całym świecie realizować w pełni ich potencjał. W realizacji tej misji firma współpracuje również z organizacjami pozarządowymi na całym świecie, oferując wsparcie oraz narzędzia. Celem Microsoftu w tej dziedzinie działalności są działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, włączenia społecznego i obywatelskiego.

Drugą część poprowadziła Pani Magdalena Cieślak, pracująca w dziale HR. Każdy z Uczestników spotkania miał szansę na przedstawienie się oraz opowiedzenie kilku słów o sobie i swoich planach zawodowych. Następnie Pani Magda zapoznała uczestników z polityką rekrutacji pracowników. Przedstawiła jakimi ideałami powinien kierować się pracownik w codziennym działaniach. Wyjaśniła uczestnikom jak ważny jest język angielski oraz posiadane kompetencji. W przypadku firmy Microsoft niepełnosprawność nie stanowi żadnej przeszkody. Wyjaśniła również, iż choć praca w takim przedsiębiorstwie jak Microsoft stawia sporo wymagań przed potencjalnym pracownikiem, to jednak niesie za sobą zdecydowanie więcej korzyści. Na koniec prowadząca udzieliła uczestnikom odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania - a było ich sporo!

Orange

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Ostatnim celem podróży było Miasteczko Orange, czyli główna siedziba Orange Polska. Warsztaty zorganizowała Pani Monika Kulik Ekspert ds. odpowiedzialności społecznej biznesu, a przeprowadziła je Pani Jolanta Lewandowska Starszy Doradca Rozwoju Zawodowego, Dział rekrutacji i rozwoju Centrum Orange Polska.

Tematem warsztatów była „Rozmowa kwalifikacyjna – jak zaprezentować się pracodawcy”. Pani Jola przedstawiła uczestnikom w bardzo przystępny i interesujący sposób, metody poszukiwania ofert pracy (m.in. przekazała uczestnikom listę najpopularniejszych agencji pośrednictwa pracy, z których korzysta wielu pracodawców), zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz podstawowe zasady autoprezentacji.

Goszczące grupę Panie Monika Kulik oraz Jolanta Lewandowska

Uczestnicy nauczyli się określać swoje mocne i słabe strony w sposób, który zainteresuje pracodawcę. Wiedzą już również jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny, a w szczególności jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach warsztatów Pani Jola przedstawiła także listę najczęściej zadawanych pytań na rozmowach kwalifikacyjnych. Na sam koniec dwoje uczestników projektu mogło w praktyce przetestować zdobytą na warsztatach wiedzę, poprzez odegranie roli kandydata biorącego udział w rozmowie rekrutacyjnej. Nabyta wiedza i umiejętności, na pewno zaowocują w przyszłości.

 

Centrum Nauki Kopernik

Mimo napiętego harmonogramu wyjazdu, udało się znaleźć czas na wizytę w Centrum Nauki Kopernik, w którym uczestnicy po prostu znakomicie się bawili!

Jeszcze raz pragniemy bardzo podziękować wszystkim organizatorom warsztatów za ich przeprowadzenie, służenie radą oraz wszelką udzieloną pomoc.Galeria

Uczestnicy wyjazdu studyjnego integrują się  przy stole pingpongowym

Uczestnicy wyjazdu studyjnego integrują się przy stole pingpongowym

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przed pierwszymi warsztatami

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przed pierwszymi warsztatami

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przed warszatatami „Rola Pełnomocnika w tworzeniu prawa sprzyjającego Osobom z Niepełnosprawnością”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przed warszatatami „Rola Pełnomocnika w tworzeniu prawa sprzyjającego Osobom z Niepełnosprawnością”

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy wyjazdu w trakcie warsztatów

Uczestnicy wyjazdu w trakcie warsztatów


Uczestnicy warsztatów wraz z Anną Chomętowską-Kontkiewicz, Wiesławą Kowalską oraz Magdaleną Szymańską

Uczestnicy warsztatów wraz z Anną Chomętowską-Kontkiewicz, Wiesławą Kowalską oraz Magdaleną Szymańską

Uczesntnik wyjazdu studyjnego

Uczesntnik wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Zdjęcie grupowe uczestników

Zdjęcie grupowe uczestników

Uczestniczka wyjazdu przed pomnikiem syrenki warszaskiej

Uczestniczka wyjazdu przed pomnikiem syrenki warszaskiej

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego


Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Uczestnik wyjazdu

Uczestnik wyjazdu

Uczestnik wyjazdu

Uczestnik wyjazdu

Sklep z pamiątkami w Centrum Nauki Kopernik

Sklep z pamiątkami w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik


Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnik w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnik w Centrum Nauki Kopernik

Pośrednik pracy w ramach projektu Dostępni dla Ciebie w Centrum Nauki Kopernik

Pośrednik pracy w ramach projektu Dostępni dla Ciebie w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnik w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnik w Centrum Nauki Kopernik


Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu na tarasie Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu na tarasie Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Trener pracy w Centrum Nauki Kopernik

Trener pracy w Centrum Nauki Kopernik


Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestniczka wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestniczka wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestniczka wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestniczka wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy wyjazdu w autobusie

Uczestnicy wyjazdu w autobusie

Uczestnicy wyjazdu w autobusie

Uczestnicy wyjazdu w autobusie


Uczestnik wyjazdu wraz z asystentką Osoby Niepełnosprawnej

Uczestnik wyjazdu wraz z asystentką Osoby Niepełnosprawnej

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego

Pan kierowca

Pan kierowca

Uczestnicy w busie specjalnie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Uczestnicy w busie specjalnie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Siedziba Microsoft z zewnątrz

Siedziba Microsoft z zewnątrz

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft


Siedziba Microsoft

Siedziba Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w trakcie rozmowy z Barbarą Dyluś i Dyrektorem Markiem Kosycarzem

Uczestnicy w trakcie rozmowy z Barbarą Dyluś i Dyrektorem Markiem Kosycarzem


Zdjęcie grupowe uczestników wraz z Barbrą Dyluś, Markiem Kosycarzem i Panią Iwonką

Zdjęcie grupowe uczestników wraz z Barbrą Dyluś, Markiem Kosycarzem i Panią Iwonką

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Uczestnicy w siedzibie Microsoft

Zdjęcie grupowe uczestników wraz z Barbrą Dyluś, Markiem Kosycarzem i Panią Iwonką

Zdjęcie grupowe uczestników wraz z Barbrą Dyluś, Markiem Kosycarzem i Panią Iwonką

Zdjęcie uczestników, Dyrektora Marka Kosycarza oraz Barbary Dyluś w trakcie warsztatów

Zdjęcie uczestników, Dyrektora Marka Kosycarza oraz Barbary Dyluś w trakcie warsztatów

Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Uczestnicy podczas warsztatów w Microsofcie

Uczestnicy podczas warsztatów w Microsofcie


Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Prowadząca warsztaty - Magdalena Cieślak

Uczestnik wyjazdu wraz z Panią Iwonką

Uczestnik wyjazdu wraz z Panią Iwonką

Uczestnicy wyjazdu w Miasteczku Orange

Uczestnicy wyjazdu w Miasteczku Orange

Uczestniczka wyjazdu w Miasteczku Orange

Uczestniczka wyjazdu w Miasteczku Orange

Pośrednik pracy wraz z uczestniczką w Miasteczku Orange

Pośrednik pracy wraz z uczestniczką w Miasteczku Orange


Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Pośrednik pracy w ramach projektu Dostępni dla Ciebie w Miasteczku Orange

Pośrednik pracy w ramach projektu Dostępni dla Ciebie w Miasteczku Orange

Monika Kulik oraz Jolanta Lewandowska w trakcie warsztatów

Monika Kulik oraz Jolanta Lewandowska w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Uczestnicy w trakcie warsztatów w Orange

Hanna Nassalska wraz z Moniką Kulik oraz Jolantą Lewandowską

Hanna Nassalska wraz z Moniką Kulik oraz Jolantą Lewandowską


Miasteczko Orange z zewnątrz

Miasteczko Orange z zewnątrz

Uczestnicy wyjazdu wsiadają do busów

Uczestnicy wyjazdu wsiadają do busów


Powrót do: Aktualności

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl