Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, czyli tworzenie stron www zgodnych ze standardami oraz zarządzanie dostępnym serwisem (kurs podstawowy)

Cel:

 • zdobycie wiedzy z zakresu technik programowania stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności pracy z programami czytającymi osób niewidomych i niedowidzących

Ramowy program szkoleń:

Dostępność (Accessibility) stron internetowych. Omówienie czterech głównych działów WCAG 2.0

 • Percepcja
 • Funkcjonalność
 • Zrozumiałość
 • Rzetelność

WCAG 2.0. Poziomy A, AA, AAA
Dobre praktyki w tworzeniu stron www dostępnych dla ON
Grzechy główne w programowaniu
Zarządzanie serwisem wwwDofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl