Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Partnerzy projektu

Artykuły

FUNDACJA WIDZIALNI - Lider Projektu DOSTĘPNI DLA CIEBIE!

Fundacja Widzialni (www.widzialni.org) zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w głównej mierze w odniesieniu do wykluczenia cyfrowego. Nadrzędnym celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego oraz promocją i upowszechnianiem działań z tym związanych.


Fundacja IMAGO - Partner Projektu

Jesteśmy organizacją projektową, której przestrzenią działania jest potrzeba i cel. Terytorium i charakter działań jest kwestią drugorzędną. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. Łączymy obszary ze styku żywego społeczeństwa, instytucji sfery publicznej, pozarządowej i przedsiębiorstw.Urząd Miasta Częstochowy
Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl