Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

"Test tolerancji" - w najnowszym "Biuletynie informacyjnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim" ukazał się artykuł na nasz temat

Uczestnicy naszego projektu wiedzą, że napisanie w CV „bardzo dobra obsługa komputera” nic pracodawcy nie powie. Bo co to znaczy? Że bardzo dobrze wciska przycisk power? Ale skonkretyzowanie typu: „umiejętność przygotowania prezentacji w PowerPoint” już wiele mówi. Uczymy także pewności siebie, zaprezentowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej. I z drugiej strony, staramy się edukować pracodawców i przełamywać stereotypy

Urszula Marcinkowska - koordynator projektu

Urszula Marcinkowska, koordynator projektu: Mocną stroną naszych podopiecznych jest ich motywacja do zmiany swojej sytuacji. Często mają jasne i proste cele. Podjęcie pracy, zazwyczaj pierwszej w ich życiu, dla wielu oznacza uzyskanie samodzielności, niezależności, nie tylko finansowej, poczucia bezpieczeństwa i zaistnienie w społeczności na pełnych prawach.

 Od Urszuli Marcinkowskiej, koordynatorki szkoleń z cyfrowych kompetencji, bije pasja, zaangażowanie i siła. Swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie jest dziś standardem. W przypadku osób niepełnosprawnych – uczestników szkoleń przeprowadzanych w projekcie „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” – zyskuje dodatkowy wymiar: społecznej rehabilitacji. Zapoczątkowane w czerwcu ubiegłego roku szkolenia realizowane są w 6 blokach tematycznych, takich jak: dostępność stron www, administrowanie siecią i serwerem, podstawy tworzenia i administrowania stronami www, grafika komputerowa, sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing, telemarketing. Docelowo w projekcie ma wziąć udział 60 osób niepełnosprawnych: 32 kobiety i 28 mężczyzn, w wieku od 15 do 27 lat, zamieszkujących Częstochowę oraz powiat częstochowski. Uczestnicy są bardzo zróżnicowani pod względem niepełnosprawności. Przeważają osoby z dysfunkcjami narządów ruchu, od stopnia lekkiego do znacznego, z chorobami narządu wzroku, słuchu, neurologicznymi i psychicznymi.

 

Paulina Noszczyk, uczestniczka szkolenia z administrowania siecią i serwerem

Paulina Noszczyk, uczestniczka szkolenia z administrowania siecią i serwerem; na stażu w Akademii Polonijnej: Liczę na to, że dzięki szkoleniu oraz stażowi będę miała szansę znaleźć zatrudnienie. Zdobyłam nowe umiejętności i doświadczenie. Staż uświadomił mi również, na czym polega normalna praca, codziennie, w stałych godzinach, z pobudką o 7.00. Szkoleniom wystawiam szóstkę! Najlepsza na kursie była możliwość zdobycia umiejętności praktycznych. Atutem było prowadzenie zajęć przez specjalistę z wieloletnią praktyką.

Wiara góry przenosi

– Mocną stroną naszych podopiecznych jest ich motywacja do zmiany swojej sytuacji. Często mają jasne i proste cele. Podjęcie pracy, zazwyczaj pierwszej w ich życiu, dla wielu oznacza uzyskanie samodzielności, niezależności, nie tylko finansowej, poczucia bezpieczeństwa i zaistnienie w społeczności na pełnych prawach. Dla części naszych uczestników udział w szkoleniu jest szansą na zmianę i uzyskanie bardziej satysfakcjonującej pracy niż ochroniarz, pakowaczka, sprzątaczka czy pracownik baru szybkiej obsługi – podkreśla Urszula Marcinkowska. Celem projektu jest więc także odkłamywanie powszechnych wyobrażeń na temat osób z dysfunkcjami, często niemających pokrycia w rzeczywistości. Niepełnosprawni mogą wykonywać profesje, w których liczy się kreatywność, umiejętność pracy w zespole, multizadaniowość, samodyscyplina. Pod warunkiem, że zyskają taką szansę. – Staramy się jednocześnie edukować pracodawców i przełamywać stereotypy. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. To największe wyzwanie. Osoby niepełnosprawne mają kompetencje i umiejętności do podjęcia pracy, a pracodawcy o tym nie wiedzą. Niepełnosprawność fizyczna nie jest tożsama z niepełnosprawnością intelektualną, a często jest tak postrzegana. Takie projekty, jak „Dostępni dla Ciebie!” stwarzają szansę na zmianę tej sytuacji – akcentuje Urszula Marcinkowska.

 Inny edukacyjny i prospołeczny walor projektu wiąże się z podkreślaniem, że zawody bazujące na cyfrowych kompetencjach nie muszą być zdominowane przez mężczyzn. Najchętniej do projektu zgłaszają się osoby nieaktywne zawodowo: studenci, niepracujący, ale nie zarejestrowani w PUP. Przeważają mężczyźni. – Czy kobiety boją się takiej pracy? Czy też w powszechnej świadomości swobodne poruszanie się w cyfrowym świecie przypisujemy mężczyznom? Takie myślenie jest błędem. Kobiety, które już ukończyły szkolenia, świetnie radziły sobie podczas nich i znakomicie radzą sobie na stażu. Jestem pewna, że nie inaczej będzie w pracy – diagnozuje koordynatorka projektu.

Dariusz Nierobiś, uczestnik szkolenia z tworzenia stron www

Dariusz Nierobiś, uczestnik szkolenia z tworzenia stron www: Chciałem poszerzyć swoją wiedzę z zakresu informatyki, przede wszystkim rozwinąć się w tworzeniu stron internetowych. To moje hobby. Teraz mogę skutecznie poprawić własną stronę www. Mamy świetnego trenera, a kurs odbywa się w przyjemnej atmosferze. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc pani tłumacz migowej, która bardzo dobrze spisuje się w swojej roli. Dzięki stażowi będę mógł w praktyce rozwijać swoje umiejętności. Mam nadzieję, że dzięki niemu zdobędę zatrudnienie.

Po czynach ich poznacie

Od początku realizacji projektu uruchomiono 6 grup dla 36 osób, 11 osób umieszczono na stażach w różnych instytucjach czy firmach. Na razie jedna osoba została zatrudniona. Docelowo 26 osób skorzysta z możliwości zrealizowania stażu, a 13 osób zyska pracę. – Chciałabym, aby wszyscy nasi uczestnicy znaleźli pracę dzięki projektowi. Obawiam się jednak, że może się to nie udać. Staramy się przekazać naszym podopiecznym jak najwięcej wiedzy i dobrych praktyk związanych z poszukiwaniem pracy. Pomagamy przygotowywać CV, które zainteresuje pracodawcę, jest rzetelne, opisuje konkretne umiejętności uczestnika – podkreśla Urszula Marcinkowska.

 Zanim twórcy projektu przystąpili do aplikowania o środki na realizację projektu, dokonali gruntownej analizy lokalnego rynku pracy, aby określić szanse uczestników na uzyskanie zatrudnienia. – Nie typowaliśmy konkretnych branż, bo dziś kompetencje cyfrowe są potrzebne wszędzie. Jeśli tylko pracodawca posiada komputer, Internet, stronę www lub sklep internetowy i chce się promować, może zatrudnić naszego kandydata. Mogą to być uczelnie, drukarnie, agencje reklamowe, producenci, którzy za pośrednictwem Internetu sprzedają np. materiały biurowe, sprzęt bhp – wylicza Urszula Marcinkowska. Do tej pory z Fundacją Widzialni współpracuje kilka podmiotów. To m.in. Akademia Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademia Polonijna, w których staż odbywają adepci szkoleń z administrowania siecią i serwerem. Otwarci dla uczestników szkoleń z prowadzenia sklepu on-line, tworzenia aplikacji sprzedażowych i e-marketingu są z kolei PPHU Anex (produkcja odzieży roboczej i zaopatrzenie zakładów pracy w środki ochrony pracy i środki czystości), Totemo Consulting Group (budowanie strategii internetowych, tworzenie serwisów www, e-marketing, rozwój biznesowy produktu) czy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Instalex”.

Kamila Kościelniak, uczestniczka szkolenia z grafiki komputerowej

Kamila Kościelniak, uczestniczka szkolenia z grafiki komputerowej, staż w Częstochowskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu: Wzięłam udział w szkoleniu, bo lubię zdobywać nową wiedzę. Przekazywano nam bardzo treściwą porcję informacji. Do tego świetny trener – sympatyczny, z ogromną cierpliwością. Chcę wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Pójście do pracy w naszym społeczeństwie jest uznawane „za bycie czynnym”. Ważne jest dla mnie również przebywanie z ludźmi.

 Otwarci i elastyczni

W realizacji szkoleń ważne jest modyfikowanie planu projektu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszających się. – Zajęcia uruchamiamy wtedy, gdy na dany temat zbierze się grupa 6 zainteresowanych, którzy uzyskają odpowiednie wyniki podczas rekrutacji. Oznacza to, że niektóre szkolenia mogą zostać zrealizowane kilka razy, a inne raz, a nawet wcale. Dotyczy to na przykład telemarketingu, który jest postrzegany bardzo negatywnie przez potencjalnych uczestników szkoleń, a z drugiej strony zapotrzebowanie pracodawców na wyszkolonych w tej dziedzinie pracowników na rynku częstochowskim jest ogromne.

 Umiejętności i zdobytą wiedzę uczestnicy rozwijają podczas indywidualnych spotkań ze specjalistą i praktykiem w danej dziedzinie. Podczas szkoleń otrzymują wsparcie uwzględniające potrzeby i stopień niepełnosprawności. Zespół składający się z osobistych asystentów, trenerów pracy, doradcy zawodowego, psychologa i coacha, tłumacza języka migowego, stara się pogłębiać motywację do pracy i zrewolucjonizowania życia. – Niektórzy z uczestników projektu do tej pory rzadko wychodzili z domu, a teraz każdego dnia muszą wstawać o szóstej rano, dojeżdżać do pracy i być wśród ludzi. To jest trudne, mimo że trafiły do nas osoby mocno zmotywowane. Dlatego w projekcie przewidzieliśmy tak szerokie wsparcie – przyznaje Urszula Marcinkowska. – Ale widzimy owoce tego wysiłku. Zaangażowanie Fundacji Widzialni w realizację projektu sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, zaczynają wierzyć w siebie, zmieniają się na naszych oczach. A to jest największa wartość tego projektu i ogromna satysfakcja.

Agata Rokita

Fot. Tomasz Jodłowski

Zachęcamy również do zapoznania się z całym czerwcowym numerem Biuletynu Informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.


Galeria

Uczestniczka projektu - Paulina Noszczyk

Uczestniczka projektu - Paulina Noszczyk


Powrót do: Aktualności

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl