Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Staże

Staże

Zobacz również


Jedną z form wsparcia w projekcie jest staż pracowniczy.

26 osób (13 kobiet i 13 mężczyzn), które ukończą 3-miesięczne szkolenia w projekcie będą mogły  otrzymać półroczny staż u pracodawcy, zgodnie z nabytymi kompetencjami i umiejętnościami.

Zapraszamy pracodawców z m. Częstochowy i powiatu częstochowskiego do współpracy.

Staż mogą otrzymać jedynie te osoby, które ukończyły szkolenia w Projekcie z wybranego tematu.

 

Wzory dokumentów dot. organizacji staży znajdują się z zakładce REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU


Artykuły

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Projektu „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”

Fundacja Widzialni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla młodych osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie w ramach projektu pn.: „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 i realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy oraz Fundacją Imago.


Miejsca pracy oraz zadania wykonywane przez naszych Stażystów

Od lutego 2014 r. nasi Uczestnicy odbywają staże w częstochowskich firmach i instytucjach, nabierając praktyki i doświadczenia. Jako pierwsi staże rozpoczęli absolwenci szkoleń: Administrowanie siecią i serwerem, Sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing oraz Grafika komputerowa.PROFIL ABSOLWENTA kursu Tworzenie i administrowanie stronami www

Absolwenci w toku nauczania nabyli szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowania stron www, edycji ich zawartości oraz umieszczania ich na serwerze. Stażysta będzie wartościowym pracownikiem każdej firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych.


PROFIL ABSOLWENTA kursu Sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing

Absolwenci w toku nauczania nabyli szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia (budowania) sklepu internetowego, wdrażania systemu na serwerze, przyjęcia strategii sprzedażowej, pozycjonowania witryny czy obsługi zamówień. Każdy uczestnik, który ukończył kurs będzie bardzo wartościowym pracownikiem każdego sklepu internetowego.PROFIL ABSOLWETNA kursu Grafika komputerowa

Absolwenci w toku nauczania nabyli szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przygotowywania projektów graficznych, umiejętności wykonywania animacji tekstu, obrazu i projektów oraz cyfrowej obróbki zdjęć. Posiadając wyżej wymienione kompetencje, absolwent kursu będzie wartościowym pracownikiem firm tworzących strony internetowe, wydawnictw, agencji reklamowych, sklepów internetowych i nie tylko.


PROFIL ABSOLWENTA kursu Administrowanie siecią i serwerem

Absolwenci w toku nauczania nabyli szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad działania sieci komputerowych, ich budowy, a także konfiguracji podstawowych urządzeń sieciowych.  Kursanci zdobyli również umiejętności z zakresu bezpieczeństwa adresacji, a także produktów Microsoft. Znaczna cześć zajęć poświęcona była na MS Windows Serwer 2008, co powaliło uczestnikom na administrowanie serwerem, a to z kolei (w połączeniu z wiedzą o budowie sieci) daje silne podstawy do pracy na stanowisku administratora sieci.

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl