Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Szkolenia

Szkolenia

Zobacz również


Oferowane w Projekcie szkolenia skierowane są do osób niepełnosprawnych (o różnym stopniu niepełnosprawności) w wielu od 15-tu do 27-miu lat, które zamieszkują powiaty: miasto Częstochowa oraz częstochowski. Uczestnikami szkoleń w ramach realizowanego projektu może zostać 32 kobiet oraz 28 mężczyzn, którzy spełnią kryteria określone w Regulaminie Projektu.

GRAFIK SZKOLEŃ (TERMINY I GODZINY) JEST DOSTOSOWANY DO POTRZEB GRUPY SZKOLENIOWEJ.

Szkolenia realizowane będą w 3 edycjach. Nabór do Projektu prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły znajdują się w zakładce Rekrutacja oraz Regulaminie Projektu. W trakcie realizacji projektu powstanie 10 grup po 6 osób.

Uczestnicy otrzymają podczas realizacji szkoleń niezbędne wsparcie, w zależności od potrzeb i stopnia niepełnosprawności. Zapewniona zostanie odpowiednia forma przekazu (np. w przypadku osób głuchych - tłumacz migowy, osób niepełnosprawnych - oprogramowanie asystujące, osób niepełnosprawnych ruchowo - dostępność architektoniczna) oraz pomoc Asystentów, Mobilnych Edukatorów, psychologa i coacha. Grupy utworzone zostaną z uwzględnieniem dysfunkcji uczestników.

Szkolenia mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu cyfrowych kompetencji, zgodnie z sześcioma tematami szkoleń, opisanymi poniżej. Każdy z tematów obejmuje 96 godzin szkolenia (24 spotkania po 4 godziny) przez okres 3 miesięcy.

Każde ze szkoleń zakończy się sprawdzianem efektów kształcenia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, potwierdzające uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w wybranym temacie.

Szkolenia rozpoczynają się we wrześniu 2013 r.  Tematyka szkoleń uzależniona będzie od preferencji kandydatów oraz możliwości pracodawców, związanych z przyjęciem na staż.

Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium szkoleniowe, finansowane ze środków Projektu.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA.

Uwaga! Tylko po skończeniu powyższego szkolenia z jednego z tematów, uczestnik może brać udział w stażu oraz pozostałych formach wsparcia. Udział w szkoleniu jest zatem podstawową i wyjściową formą wsparcia w Projekcie DOSTĘPNI DLA CIEBIEDofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl